Comhra Flashcards Preview

Irish Oral > Comhra > Flashcards

Flashcards in Comhra Deck (227)
1

Cén ainm atá ort?

.

2

Conas atá tú?

.

3

Cén aois thú?

.

4

Cad é do dháta breithe?

.

5

Cad é do scrúduimhir?

.

6

Cén rang ina bhfuil tú?

.

7

Cén dath atá ar do shúile?

.

8

Cén dath atá ar do chuid gruaig?

.

9

Cén saghas duine thú?

.

10

Inis dom faoi do chlann

.

11

Cé atá sa bhaile?

.

12

Cé hé an páiste is sine sa chlann?

.

13

Cé hé an páiste is óige sa chlann?

.

14

Cén áit ina bhfuil tusa sa chlann?

.

15

Cén áit ina bhfuil tusa sa chlann?

.

16

Déan cur síos ar do dheartháir/do dheirfiúr.

.

17

Cad a dhéanann do thuismitheoirí?

.

18

Cén postanna atá ag do thuismitheoirí?

.

19

An réitíonn tú go maith le do chlann?

.

20

An bhfuil peata agat?

.

21

An bhfuil peata agat? Déan cur síos air.

.

22

Inis dom faoi do cheantar

.

23

Inis dom faoi d’áit chónaithe.

.

24

An maith leat do cheantar?

.

25

Cad is ainm duit?

.

26

Cad iad na háiseanna atá sa cheantar?

.

27

Cad atá le déanamh i do cheantar?

.

28

Déan cur síos ar do theach

.

29

Cén scoil ina bhfuil tú?

.

30

Cén sórt scoile í?

.

31

Cé mhéad ábhar a dhéanann tú?

.

32

Cad iad na hábhair a dhéanann tú?

.

33

Cad é an t-ábhar is fearr leat, agus cén fáth?

.

34

Cad é an t-ábhar is fuath leat, agus cén fáth?

.

35

Inis dom faoi na rialacha sa scoil seo.

.

36

Cad iad na háiseanna atá agaibh sa scoil?

.

37

Déan cur síos ar d’éide scoile.

.

38

An maith leat an éide scoile?

.

39

Inis dom faoi ghnáthlá scoile

.

40

Cad a dhéanann tú gach lá tar éis scoile?

.

41

An maith leat an scoil seo? Cén fáth?

.

42

Cén caitheamh aimsire atá agat?

.

43

Cad é an caitheamh aimsire is fearr leat?

.

44

An maith leat ceol?

.

45

Cad é an sórt ceoil is fearr leat?

.

46

Inis dom faoin grúpa ceoil / amhránaí a thaitníonn leat

.

47

Cén t-amhrán is fearr leat?

.

48

An seinneann tú aon uirlis ceoil?

.

49

An mbíonn tú ag féachaint ar an teilifís?

.

50

Cén sórt clair a thaitníonn leat?

.

51

Cad é an clár is fearr leat? Inis dom faoi

.

52

An dtéann tú chuig an phictiúrlann?

.

53

Cén sórt scannáin is fearr leat?

.

54

An mbíonn tú ag léamh go minic?

.

55

Cén sórt leabhair is maith leat a léamh?

.

56

An maith leat spórt?

.

57

Cad é an spórt is fearr leat?

.

58

Cén spórt a imrítear sa scoil seo?

.

59

An imríonn tú féin spórt ar scoil?

.

60

An imríonn tú ar fhoireann na scoile?

.

61

Cad í an fhoireann is fearr leat?

.

62

Cé hé an t-imreoir is fearr leat?

.

63

An mbíonn tú ag féachaint ar spórt ar an teilifís?

.

64

Céard a dhéanann tú sa samhradh?

.

65

Cén séasúr is fearr leat?

.

66

Céard iad míonna an gheimhridh?

.

67

Céard a dhéanann tú lá Nollag?

.

68

Cén sórt aimsire a bhíonn againn san fhómhar?

.

69

An raibh tú riabh sa Ghaeltacht?

.

70

Ar thaitin an Ghaeltacht leat?

.

71

An raibh tú riamh ag campáil?

.

72

An dtéann tú amach le do chairde Oíche Shamhna?

.

73

An mbíonn craic agaibh sa rang i rith Sheachtain na Gaeilge?

.

74

Inis dom fút féin

.

75

Cén dath atá ar do chuid gruaige?

.

76

Inis dom cén saghas duine tú

.

77

An imríonn tú a lán spóirt?

.

78

An réitíonn tú go maith le do chairde?

.

79

Déan cur síos ort féin

.

80

Cén aois thú?

.

81

Céard a rinne tú ar do bhreithlá anuraidh

.

82

Cén saghas duine tú?

.

83

Déan cur síos ar do theaghlach

.

84

Déan cur síos ar do dheartháir dom

.

85

An réitíonn tú go maith leis?

.

86

Céard a tharlaíonn nuair a bhíonn argóint sa teach?

.

87

Cá bhfuil tú i do chónaí?

.

88

Céard iad na seomraí atá sa teach?

.

89

An bhfuil gairdín agaibh?

.

90

An gcaitheann tú a lán ama sa ghairdín?

.

91

An maith le do thuismitheoirí an gairdín?

.

92

An gcabhraíonn tú le do thuismitheoirí an teach a ghlanadh?

.

93

Cé a ullmhaíonn an dinnéar sa teach gach lá?

.

94

Céard é an seomra is fearr leat sa teach?

.

95

Déan cur síos ar do sheomra leapa dom

.

96

An dtagann do chairde chuig do theach go minic?

.

97

Céard a dhéanann sibh?

.

98

Déan cur síos ar an seomra teilifíse dom

.

99

An éiríonn tú go luath ar maidin?

.

100

An bhfanann tú sa leaba ag an deireadh seachtaine?

.

101

Céard a dhéanann tú ina dhiaidh sin?

.

102

An bhfuil cónaí ar do theaghlach sa teach le fada?

.

103

Cá bhfuil tú i do chónaí?

.

104

Agus an maith leatan sráidbhaile?

.

105

Céard a dhéanann na déagóirí sa cheantar?

.

106

An bhfuil a lán siopaí sa sráidbhaile?

.

107

An bhfuil do theach suite sa sráidbhaile?

.

108

An bhfuil tú i do chónaí ar fheirm?

.

109

An dtéann tú ag siopadóireacht go minic?

.

110

An bhfuil pictiúrlann sa cheantar?

.

111

Conas a théann tú ar scoil gach lá?

.

112

An ndeachaigh tú ar laethanta saoire anuraidh?

.

113

Cár fhan sibh?

.

114

Conas mar a chaith sibh an tsaoire?

.

115

Ar thaitin an Fhrainc leat?

.

116

Ar bhuail tú le déagóirí eile ar an tsaoire?

.

117

Ar chuir tú glao orthu nuair a tháinig tú abhaile?

.

118

Ar mhaith leat dul ar ais chuig an bhFrainc an samhradh seo chugainn?

.

119

Cén séasúr is fearr leat?

.

120

Cén fáth a dtaitníonn an geimhreadh leat?

.

121

Céard a dhéanann tú lá Nollag?

.

122

Céard a dhéanann sibh tar éis dinnéir?

.

123

An maith leat an aimsir sa gheimhreadh?

.

124

An maith leat sneachta?

.

125

An dtéann tú ag siopadóireacht go minic?

.

126

Cá dtéann tú de ghnáth?

.

127

Céard iad na rudaí a cheannaíonn tú nuair a théann tú ag siopadóireacht?

.

128

Cá bhfaigheann tú an t-airgead chun dul ag siopadóireacht?

.

129

An mbíonn ort obair tí a dhéanamh chun an t-airgead a fháil?

.

130

Conas a théann tú isteach sa chathair?

.

131

Céard iad na caithimh aimsire a thaitníonn leat?

.

132

An imríonn tú ar fhoireann na scoile?

.

133

Cathain a bhíonn traenáil agaibh?

.

134

An maith leat féachaint ar chláir spóirt ar an teilifís?

.

135

An raibh tú riamh i bPáirc an Chrócaigh?

.

136

An bhfuil na háiseanna spóirt i do cheantar go maith?

.

137

An ndeachaigh tú ar saoire anuraidh?

.

138

An ndeachaigh tú ar saoire an bhlian seo chugainn?

.

139

Cén fath a dtagann daoine go hEireann ar a laethanta saoire?

.

140

An raibh tú sa Gaeltacht riamh?

.

141

Inis dom faoi do chlann.

.

142

An maith leat scoil?

.

143

Cad iad na hábhair a ndéanann tú?

.

144

Cad iad na caithimh aimsire atá agat?

.

145

An bhfuil suim agat sa spórt?

.

146

Cad a dhéanfaidh tú an deireadh seachtaine seo chugainn?

.

147

Cad iad na caithimh aimsirí atá agat?

.

148

Inis dom faoi do chlann

.

149

An réitíonn tú go maith le gach duine?

.

150

Inis dom faoi do cheantar

.

151

Cad a rinne tú an deireadh seachtaine seo caite?

.

152

Cad is ainm duit?

.

153

Cá bhfuil cónaí ort?

.

154

Cén sórt ceantair é sin?

.

155

An bhfuil a lán áiseanna i do cheantar?

.

156

Cén aois tú?

.

157

Inis dom faoi do chlann

.

158

Cad is ainm duit?

.

159

Cá bhfuil cónaí ort?

.

160

Cad é do dáta breithe?

.

161

Cad é d'uimhir scrúdú?

.

162

Inis dom faoi DCC?

.

163

Cad iad na hábhair scoile a dhéanann tú?

.

164

Conas atá na múinteoirí?

.

165

Cad iad na háiseanna sa scoil?

.

166

An bhfuil a lán rialacha ann?

.

167

Cad iad na caithimh aimsirí atá agat?

.

168

Cén seoladh atá agat?

.

169

Cad é d'uimhir scrúdú?

.

170

Cá rugadh thú?

.

171

Cad é do dáta breithe?

.

172

Inis dom faoi do cheantar

.

173

Inis dom faoi DCC

.

174

Inis dom faoi do chlann

.

175

An imríonn tú spórt?

.

176

An maith leat ceol?

.

177

An maith leat scoil?

.

178

Cad a dhéanann do thuismitheoirí?

.

179

Cad a rinne tú le linn na laethanta saoire?

.

180

An maith leat an éide scoile?

.

181

Cad a chaitheann sibh mar éide scoile?

.

182

Cén phost ar mhaith leat nuair a fhágfaidh tú an scoil?

.

183

Cad a dhéanfaidh tú an deireadh seachtaine seo chugainn?

.

184

Conas a chaith tú an deireadh seachtaine seo caite?

.

185

Cad a dhéanann tú ag an deireadh seachtaine?

.

186

An seinneann tú féin uirlis ceoil?

.

187

Cé hiad na ceoltóirí is fearr leat?

.

188

Cén sórt ceoil nach dtaitníonn leat?

.

189

Cé sórt ceoil is fearr leat?

.

190

An éisteann tú leis an raidió?

.

191

An dtaitníonn ceol leat?

.

192

An bhfuil tú ábalta snámh?

.

193

an dtéann tú ag traenáil go minic?

.

194

An imríonn tú spórt ar bith?

.

195

Cad é an caitheamh aimsire is fearr leat?

.

196

Cad iad na cluichí a imrítear sa scoil seo?

.

197

Cén t-am a dtéann tú a luí?

.

198

Cén clár teilifíse is fearr leat?

.

199

An bhféachann tú ar an teilifís?

.

200

Cá mhéad uair a chaitheann tú ag obair gach oíche?

.

201

Cad a dhéanann tú tar éis na scoile gach lá?

.

202

An bhfuil na rialacha scoile féaráilte?

.

203

An bhfuil córas maith disciplín sa scoil seo?

.

204

Cad iad na háiseanna teagaisc sa scoil seo?

.

205

Cad iad na háiseanna spóirt sa scoil seo?

.

206

An bhfuil aon ábhar scoile nach dtaitníonn leat?

.

207

Cad iad na hábhair scoile a dhéanann tú?

.

208

Cá mhéad atá sa scoil seo?

.

209

Cé hé príomhoide na scoile?

.

210

An dtaitníonn an scoil leat?

.

211

Inis dom faoin scoil seo

.

212

An dtaitníonn an áit leat?

.

213

Cad iad na háiseanna spóirt sa cheantar?

.

214

An bhfuil seirbhísí maithe sa cheantar?

.

215

Cá bhfuil tú i do chónaí?

.

216

An bhfuil peata agat sa bhaile?

.

217

Déan cur síos ar an teach?

.

218

Cá mhéad deartháir/deirfiúr atá agat?

.

219

Cá mhéad atá i do theaghlach?

.

220

Inis dom faoi do chlann?

.

221

Cén aois thú?

.

222

An bhfuil tú neirbhíseach?

.

223

Conas atá tú?

.

224

Cén rang ina bhfuil tú?

.

225

Cad é do dháta breithe?

.

226

Cad é an scrúduimhir atá agat?

.

227

Cad is ainm duit?

.