חיות משק סמסטר א

This class was created by Brainscape user Dor Flechner. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: Dor Flechner

Decks in this class (15)

גושן - התפתחות מערכת עיכול
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
7  cards
גושן - שלשולים והתייבשות בעגלים
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
15  cards
גושן - מחלות נשימה בעגלים ויונקים
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
13  cards
גושן - מחלות יונקים וממשק קולסטרום
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
19  cards
1. מחלות סביב המלטה - אורי קורן
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
מחלות ארבו אורי קורן
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
31  cards
אורי קורן - מחלות ויראליות
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
25  cards
אורי קורן מחלות סביב המלטה - קטוזיס וניוון שומני בכבד
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
17  cards
אורי קורן מחלות סביב המלטה במבכירות
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
שיינין מחלות עצביות
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
9  cards
מאור קדמי - מחלות עור
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
28  cards
עדין עטין
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
41  cards
קדחת קרציות
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
19  cards
שפיגל מחלות מיקובקטריאליות
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
18  cards
שפגיל מחלות GI
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
7  cards

More about
חיות משק סמסטר א

  • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

Make Flashcards