פנימית ב - אנדוקרינית

This class was created by Brainscape user Dor Flechner. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: Dor Flechner

Decks in this class (6)

היפותירואידיזם
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
22  cards
היפרתירואידיזם
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
9  cards
DM
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
2  cards
Cushing’s Syndrome
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
7  cards
אינסולינומה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
parathyroid
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
8  cards

More about
פנימית ב - אנדוקרינית

 • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

שלב א פנימית 2022
 • 3 decks
 • 49 flashcards
 • 3 learners
Decks: Nephro Electrolytes, Gastro, Hematology, And more!
פנימית - איתמר
 • 3 decks
 • 69 flashcards
 • 6 learners
Decks: אובדן דם אקוטי, אובדן דם כרוני, אנמיות המוליטיות, And more!
פנימית מערכת השתן
 • 9 decks
 • 102 flashcards
 • 5 learners
Decks: Ckd, מחלות גלומרולריות, Hydronephrosis Hydroureter, And more!
פנימית קטנות-המטולוגיה
 • 17 decks
 • 167 flashcards
 • 5 learners
Decks: ריריות, מתן דם, משק הברזל בגוף, And more!
Make Flashcards