פנימית חיות קטנות ניבי

This class was created by Brainscape user Dor Flechner. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: Dor Flechner

Decks in this class (22)

גידולים בחללי האף
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
זיהומים בחלל האף
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
27  cards
מחלות של נאזופארינקס
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
תרופות טרכיאה ונשימה תחתונה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
BAOS - Brachycephalic airway obstructive syndrome
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
8  cards
Tracheobronchomalacia
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
13  cards
Canine Infectious Tracheobronchitis - Kennel Cough
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
6  cards
trachel and bronchial disease מחלות שונות קטנות
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
9  cards
Canine and Feline inflammatory bronchial diseases - Feline Asthma Vs Chronic Bronchitis
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
15  cards
Pulmonary diseases - Bacterial bronchopneumonia
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
13  cards
Pulmonary diseases - Viral pneumonitis (“atypical pneumonia”)
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
Pulmonary diseases- Mycotic bronchopneumonia
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
6  cards
Pulmonary diseases- Protozoal bronchopneumonia
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
15  cards
Lung Worms
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
Non-infectious inflammatory diseases
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
Aspiration Pneumonia
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
Pneumothorax
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
4  cards
Pulmonary Thromboembolism – PTE
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
6  cards
Pulmonary Hypertension
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
7  cards
Lung Edema
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
7  cards
מחלות מערכת חיסון
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
תרופות נערכת נשימה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
9  cards

More about
פנימית חיות קטנות ניבי

 • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

פנימית מורחב
 • 8 decks
 • 86 flashcards
 • 2 learners
Decks: Effusion, Syncope, Dds, And more!
פנימית - איתמר
 • 3 decks
 • 69 flashcards
 • 6 learners
Decks: אובדן דם אקוטי, אובדן דם כרוני, אנמיות המוליטיות, And more!
פנימית גד
 • 18 decks
 • 114 flashcards
 • 1 learners
Decks: ארליכיוזיס קדחת קרציות, Hemotrophic Mycoplasmosis, בבזיה, And more!
שלב א פנימית 2022
 • 3 decks
 • 48 flashcards
 • 1 learners
Decks: Nephro Electrolytes, Gastro, Hematology, And more!
Make Flashcards