פנימית מערכת השתן

This class was created by Brainscape user Dor Flechner. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: Dor Flechner

Decks in this class (9)

CKD
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
18  cards
מחלות גלומרולריות
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
hydronephrosis & hydroureter
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
6  cards
ectopic ureter
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
8  cards
incontinence
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
6  cards
זיהומים בדרכי שתן UTI
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
14  cards
flutd
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
13  cards
aki מקוצר
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
אבנים בדרכי השתן מקוצר
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
13  cards

More about
פנימית מערכת השתן

 • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

פנימית גד
 • 18 decks
 • 114 flashcards
 • 1 learners
Decks: ארליכיוזיס קדחת קרציות, Hemotrophic Mycoplasmosis, בבזיה, And more!
שלב א פנימית 2022
 • 3 decks
 • 49 flashcards
 • 3 learners
Decks: Nephro Electrolytes, Gastro, Hematology, And more!
פנימית - איתמר
 • 3 decks
 • 69 flashcards
 • 6 learners
Decks: אובדן דם אקוטי, אובדן דם כרוני, אנמיות המוליטיות, And more!
פנימית קטנות-המטולוגיה
 • 17 decks
 • 167 flashcards
 • 5 learners
Decks: ריריות, מתן דם, משק הברזל בגוף, And more!
Make Flashcards