פנימית קטנות-המטולוגיה

This class was created by Brainscape user Dor Flechner. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: Dor Flechner

Decks in this class (17)

ריריות
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
מתן דם
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
משק הברזל בגוף
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
13  cards
אנמיות המוליטיות כללי
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
20  cards
IMHA התגובה החיסונית
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
7  cards
IMHA בכלבים
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
17  cards
טיפול - אימונוסופרסיה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
14  cards
טיפולים נוספים ב IMHA
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
11  cards
IMHA בחתולים כללי
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
10  cards
אנמיות המוליטיות על רקע נזקי חמצון
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
2  cards
אנמיות גופיפי היינץ
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
8  cards
הרעלת פארצטמול בחתול
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
הרעלת עופרת
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
7  cards
אנמיה עקב היפופוספאטמיה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
7  cards
אנמיות המוליטיות ע"ר חסרים מולדים
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
אובדן דם אקוטי שינונים
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
10  cards
IMT
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
16  cards

More about
פנימית קטנות-המטולוגיה

 • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

פנימית גד
 • 18 decks
 • 114 flashcards
 • 1 learners
Decks: ארליכיוזיס קדחת קרציות, Hemotrophic Mycoplasmosis, בבזיה, And more!
שלב א פנימית 2022
 • 3 decks
 • 49 flashcards
 • 3 learners
Decks: Nephro Electrolytes, Gastro, Hematology, And more!
פנימית - איתמר
 • 3 decks
 • 69 flashcards
 • 6 learners
Decks: אובדן דם אקוטי, אובדן דם כרוני, אנמיות המוליטיות, And more!
פנימית מערכת השתן
 • 9 decks
 • 102 flashcards
 • 5 learners
Decks: Ckd, מחלות גלומרולריות, Hydronephrosis Hydroureter, And more!
Make Flashcards