Griechische Substantivsynonyme Flashcards Preview

Terminologie > Griechische Substantivsynonyme > Flashcards

Flashcards in Griechische Substantivsynonyme Deck (81)
Loading flashcards...
1

lapar-

abdomen,-inis (n.)
venter,-tris (m.)

Bauch

2

lip-

adeps, adipis (f.)

Fett

3

psych-

anima,-ae (f.)

Seele

4

prokt-

anus,-i (m.)

Ring, After

5

akr-

apex,-icis (m.)

äußerste Spitze

6

hydr(o)-

aqua,-ae f.

Wasser

7

arthr-

articulatio,-ionis f.

Gelenk

8

aku(s)-

auditus,-us m.

Gehörsinn

9

ot-

auris,-is f.

Ohr

10

chol(e)-

bilis,-is f.
fel, fellis n.

Galle

11

trich-

capillus,-i m.

Haar

12

kephal-/zephal-

caput,-itis n.

Kopf

13

sark-/kreat-

caro,-carnis f.

Fleisch

14

chondr-
cartilago,-inis f.

Knorpel

15

zyt-
cella,-ae f.

Zelle

16

enzephal-
cerebrum,-i n.

Gehirn

17

kard(i)-
cor, cordis n.

Herz

18

somat-/som-
corpus,-oris n.

Körper

19

dermat-/derm-
cutis,-is f.

Haut

20

odont-
dens, dentis m.

Zahn

21

daktyl-
digitus,-i m.

Finger

22

alg-/alges-/odyn-
dolor,-oris m.

Schmerz

23

pyr-
febris,-is f.

Fieber

24

gynaek-/gyn-/gynäk-
femina,-ae f.

Frau

25

myk-
fungus,-i m.

Pilz

26

gon-
genu,-us n.

Knie

27

aden-
glandula,-ae f.

Drüse

28

anthrop-
homo,-inis m.

Mensch

29

lapar-
ilia,-ilium n. (pl.)

Flanke/Weiche

30

enter-
intestinum,-i n.

Darm