Mycobacterium Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Mycobacterium Teoria > Flashcards

Flashcards in Mycobacterium Teoria Deck (58)
Loading flashcards...
1

Leki przeciwgruźlicze bakteriobojcze

1. Ryfampicyna
2. Izoniazyd
3. Pirazynamid
4. Streptomycyna
5. Etionamid
6. Fluorochinolony
7. Kapreomycyna

2

Leki przeciwgruźlicze bakteriostatyczne

1. Etambutol
2. Kwas para-aminosalicylowy (PAS)
3. Cykloseryna

3

Izoniazyd działanie

1. Strukturalnie podobny do pirydoksyny
2. Nieodwracalnie hamuje enzymy uczestniczące w syntezie kwasu mykolowego
3. Działa przez aktywny metabolit leku, który powstaje przy udziale bakteryjnej katalazy-peroksydazy (KatG)
4. Bakteriobójczy dla pratkow dzielących sie
5. Oddziaływuje na prątki wew i na zewn komórek
6. Mniejsza aktywność na prątki atypowe

4

Wskazania do podania leku drugiego rzutu w gruźlicy

1. Wystąpienie oporności na pierwszy lek
2. Niepowodzenie terapii lekami pierwszego rzutu
3. Pojawienie sie poważnych skutków ubocznych nakazujących odstawienie leku 1ego rzutu

5

Opornosc na izoniazyd

1. Nadekspresja w pratkach reduktazy chroniącej przed działaniem metabolitu Izoniazydu (produkt genu inhA)
-> w tym mechanizmie prątki sa oporne również na Etionamid (inne mechanizmy nie)
2. Mutacja lub delecja KatG
3. Nadekspresja ochronnego antyoksydacyjnego białka -> produktu genu ahpC
4. Mutacja enzymów biorących udział w syntezie kwasu mykolowego

6

Izoniazyd działania niepożądane

1. Reakcje immunologiczne
1) wysypki
2) gorączka
3) polekowy SLE
2. Hepatotoksycznosc
1) ↑poziomu aminotransferaz u 20% pacjentow
2) ciężkie uszkodzenie wątroby u 1% chorych
-> z cechami zapalenia i martwicy -> obowiązkowe odstawienie

3. Neurotoksyczność
4. Niedokrwistość (↓wit. B6)
5. Szum w uszach
6. Dolegliwości zoladkowo-jelitowe

7

Izoniazyd neurotoksyczność

1. Neuropatia obwodowa u 10-20% pacjentow
-> częstsza:
1. przy wysokich dawkach
2. u osób wolno acetylujacych
3. Przy współistnieniu innych schorzeń np. AIDS, cukrzycy, niewydolności nerek
2. Z powodu względnego niedoboru wit. B6 -> przez ↑ jej wydalania
3. Można zapobiegać suplementując małe dawki

8

Rifampicyna przeciw gruźlicy działanie

1. Należy do ansamycyn -> łączy sie z podjednostka B bakteryjnej polimerazy RNA zależnej od DNA
-> blokuje syntezę RNA
2. Bakteriobójcza dla dzielących sie pratków wewnatrzkomórkowo

9

Rifampicyna oporność

1. Mutacja genu rpoB kodującego podjednostkę B -> ↓ powinowactwa białka do leku

10

Rifampicyna farmakokinetyka

1. Jest db wchłanialna z pp i penetruje do tkanek, ropni i jam gruźliczych
2. Do CNS przechodzi tylko w ZOMR

11

Rifampicyna zastosowanie

1. Wszystkie postaci gruźlicy
2. Trąd
3. Ciężkie zakażenia gronkowcami (politerapia)
4. Legionelloza (politerapia z makrolidami)
5. Zakażenia Neisseria meningitidis
6. Zakażenia Haemophilus influezae

12

Etambutol działanie

1. Syntetyczny, hamuje arabinozylotransferazy (kodowane przez gen embCAB)
-> potrzebne do syntezy arabinoglikanu
2. Bakteriostatyczny na szybko dzielące sie prątki wewnątrz i pozakom

13

Etambutol oporność

1. W monoterapii bd szybko -> stosowany tylko w politerapii
2. Mechanizmy:
1) mutacja genu embCAB
2) zwiększenie ekspresji transferaz

14

Etambutol farmakokinetyka

1. Jest db wchłanialny z pp
2. Do CNS przenika tylko gdy ZOMR
3. Wydalany w 50% przes nerki -> dawkowanie powinno byc zależne od ich wydolności

15

Etambutol działania niepożądane

1. Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego
1) zaburzenie ostrości widzenia
2) ślepota na barwę zielona i czerwona -> przy dużych dawkach
-> zalecane okresowe badanie okulistyczne
-> nie powinien byc stosowany u zbyt małych dzieci do oceny widzenia kolorów
2. Rzadziej reakcje uczuleniowe

16

Pirazynamid działanie

1. Pochodna nikotynamidu
2. Mechanizm działania nie do końca poznany
3. Jej aktywność zależy od działania amidazy nikotynowej (pirazynamidazy) kodowanej przez gen pncA
-> przekształca ja do aktywnego metabolitu
4. W kwaśnym pH (wewnątrz lizosomow makrofagow) bakteriobojcza na wolno dzielące sie prątki
-> nie jest aktywny wobec pratkow atypowych

17

Pirazynamid oporność

1. Mutacja pncA
2. Zmniejszenie przenikania związku do bakterii

18

Pirazynamid farmakokinetyka

1. Db wchłania sie z pp
2. Do CNS dociera w ZOMR

19

Pirazynamid działania niepożądane

1. Hepatotoksycznosc (1-5% pacjentow)
2. Hiperurykemia
-> u większości chorych, nie jest powodem do odstawienia leku
-> u niektórych moze wywołać napady dny moczanowej
3. Dolegliwości z pp
4. Gorączka

20

Streptomycyna w terapii gruźlicy

1. Aminoglikozyd
2. Bakteriobójcza na dzielące sie prątki -> nie dziala na atypowe
3. Stosowana w ciężkich przypadkach-> gruzlicze ZOMR, rozsiana postać

21

Streptomycyna farmakokinetyka

1. Db przenika do CNS tylko w ZOMR
2. Dawkowanie należy dopasować do stopnia niewydolności nerek

22

Etionamid działanie

1. Strukturalnie podobny do Izoniazydu -> tez hamuje syntezę kwasu mykolowego
2. Bakteriobójczy na dzielące sie prątki zewnątrz i wewnątrzkomórkowych

23

Etionamid oporność

1. Moze wystąpić niewielka opornosc krzyżowa z Izoniazydem

24

Etionamid farmakokinetyka

1. Doustny
2. Db przenika do CNS

25

Etionamid działania niepożądane

1. Podrażnienie żołądka
2. Neuropatia (zapobiega jej podanie Pirydoksyny)
3. Uszkodzenie wątroby

26

Kapreomycyna w gruźlicy

1. Aminoglikozyd
2. Aktywnosc wobec M. tuberculosis opornej na Amikacynę i Streptomycyne
3. Stosowany wtedy domięśniowo

27

Kapreomycyna w gruźlicy działania niepożądane

1. Częste objawy w miejscu podania -> ból, obrzęk, jałowy ropień

28

Cykloseryna w gruźlicy

1. Inhibitor syntezy ściany bakterii-> analog D-ALA
2. Leczenie gruźlicy opornej na 1 rzut leków
3. Konieczne monitorowanie szczytowego stężenia leku we krwi -> toksyczny

29

Kwas para-aminosalicylowy (PAS) działanie

1. Antagonista folianu
-> podobny strukturalnie do kwasu para-aminobenzoesowego
2. Rzadko stosowany w gruźlicy opornej na leki 1 rzutu
3. Względnie wybiórczy wobec pratków

30

Kwas para-aminosalicylowy (PAS) działania niepożądane

1. Podrażnienie śluzówki żołądka
2. Owrzodzenia żołądka i dwunastnicy
3. Krwawienia z pp
4. Objawy nadwrażliwości
5. Moze krystalizować w moczu i wywoływać napady kamicy moczanowej