Ogólne Schematy Stosowania Leków Przeciwbakteryjnych Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Ogólne Schematy Stosowania Leków Przeciwbakteryjnych Teoria > Flashcards

Flashcards in Ogólne Schematy Stosowania Leków Przeciwbakteryjnych Teoria Deck (55)
Loading flashcards...
1

Metody leczenia przeciwbakteryjnego

1. Empiryczne
2. Leczenie celowane
3. Leczenie deeskalacyjne
4. Leczenie sekwencyjne
5. Leczenie skojarzone

2

Empiryczne metody leczenia przeciwbakteryjnego

1. Przed uzyskaniem badania mikrobiologicznego lub przy jego zaniechaniu
2. Antybiotyk przeciw najbd prawdopodobnemu czynnikowi

3

Leczenie celowane przeciwbakteryjne

1. Na podstawie wyniku mikrobiologicznego
2. Z uwzględnieniem właściwości farmakodynamicznych i farmakokinetycznych

4

Leczenie deeskalacyjne

1. Zastąpienie leczonych empirycznie lekami o szerokim spektrum działania antybiotykiem o węższym spektrum na podstawie wyników mikrobiol
2. Reguła w leczeniu zakażeń szpitalnych

5

Leczenie sekwencyjne

1. W pierwszej fazie lek pozajelitowy najczęściej przez 2-3 dni
2. Potem kontynuacja leczenia doustnie
3. Niezalecane w niektórych zakażeniach

6

Leczenie sekwencyjne kiedy niezalecane

-> w terapii zakażeń:
1. Wsierdzia i innych kardio
2. ZOMR
3. Ropni mózgu
4. Gałki ocznej

7

Leczenie skojarzone

1. Co najmniej 2 leki przeciwdrobnoustrojowe
2. Wg reguły Jawetza
2. Łączenie preparatów o rożnym mechanizmie i o rożnym spektrum

8

Typowo kiedy powinna nastąpić poprawa kliniczna po zastosowaniu terapii

Do 48h

9

Profilaktyka w chirurgii

1. Gdy 2 z 3:
1) zabieg na jamie brzusznej
2) czas operacji >2h
3) dot. rany zakażonej lub brudnej albo brudnej niszy ekologicznej lub wykonywana operacja u chorego z >=3 schorzeniami
2. Także inne wskazania
3. Leki stosuje sie przed i tuż po operacji

10

Profilaktyka w chirurgii wskazania

1. Immunouposledzeni
2. Zmiany na wsierdziu i zastawkach
3. Wszczepione sztuczne zastawki
4. Operacja sztucznych implantów
5. Szczególnie obciążające duże zabiegi

11

Profilaktyka w chirurgii - jakie leki

1. Zabiegi w miednicy lub jamie brzusznej:
1) Cefazolina
2) lub Cefoksytyna, Cefotetan, Ceftyzoksym
3) rzadziej Klindamycyna z Gentamycyna

2. Neurochirurgia (Wankomycyna z Gentamycyną)
3. Zabiegi na jelicie grubym
-> mechaniczne oczyszczanie (enemy)
-> dekontaminacja: doustna Neomycyna z Erytromycyna

12

Profilaktyka pozachirurgiczna

1. Inne zabiegi w tym:
1) dentystyka,
2) inne zabiegi w jamie ustnej,
3) zabiegi urologiczne,
4) biopsje narządów
5) zabiegi na przełyku i migdalkach
-> zwykle wtedy bakteriemia nieniosaca ryzyka dla typowych pacjentow ale dla chorych np. z sztucznymi zastawkami, wadami serca, upośledzeniem odporności itp

2. Profilaktyczne stosowanie leków po narażeniu na szczególny patogen np. gruźlicę, krztusiec, dżumę, wąglik, cholerę
-> lub w przypadku spodziewanego narażenia na niego np. malarie

13

Profilaktyka pozachirurgiczna jakie leki

1. Amoksycylinę lub
2. Makrolidy lub
3. Klindamycyne
-> w 2 dawkach-> przed i po zabiegu

14

Penetracja leków do CNS -> db penetracja

1. Kotrimoksazol
2. Chloramfenikol
3. Metronidazol
4. Ryfampicyna
5. Izoniazyd
6. Etionamid
7. Pirazynamid
8. Tetracykliny

15

Penetracja leków do CNS -> db penetracja tylko w przypadku ZOMR

1. Benzylopenicylina
2. Ampicylina
3. Tykarcylina
4. Mezlocylina
5. Piperacylina
4. Niektóre cefalosporyny
1) Cefutaksym, Ceftriakson, Ceftazydym,
2) Cefuroksym (ale nie inne 2gen)
3) IV i V gen
5. Imipenem, Meropenem
6. Aztreonam
7. Wankomycyna
8. Cyprofloksacyna
9. Etambutol
10. Pirymetamina

16

Penetracja leków do CNS -> zła penetracja -> nie uzyskują stężeń terapeutycznych

1. Aminoglikozydy
2. Cefalosporyny 1 gen i większość 2 gen

17

Zapalenie gardła najczęstsze patogeny

1. Streptococcus pyogenes (grupa A)

18

Zapalenie gardła empiryczne leczenie

1. Benzylopenicylina
2. Fenoksymetylopenicylina
3. Makrolidy
4. Cefuroksym

19

Zapalenie ucha środkowego najczęstsze patogeny

1. Streptococcus pneumoniae
2. Haemophilus influenzae
3. Moraxella catarrhalis

20

Zapalenie ucha środkowego empiryczne leczenie

1. Amoksycylina
2. Amoksycylina + Klawulonian
3. Cefuroksym
4. Kotrimoksazol

21

Ostre zapalenie zatok najczęstsze patogeny

1. Streptococcus pneumoniae
2. Haemophilus influenzae

22

Ostre zapalenie zatok empiryczne leczenie

1. Amoksycylina
2. Amoksycylina + Klawulonian
3. Cefuroksym
4. Kotrimoksazol
5. Klarytromycyna

23

Przewlekłe zapalenie zatok najczęstsze patogeny

1. Streptococcus pneumoniae
2. Haemophilus influenzae
3. Beztlenowce
4. Gronkowce

24

Przewlekłe zapalenie zatok empiryczne leczenie

1. Amoksycylina + Klawulonian
2. Cefuroksym + Metronidazol

25

Zakażenie zębopochodne najczęstsze patogeny

1. Streptococcus spp. beztlenowe i tlenowe
2. Bacteroides
3. Fusobacterium

26

Zakażenie zębopochodne empiryczne leczenie

1. Amoksycylina + Klawulonian
2. Ampicylina + Sulbaktam
3. Penicyliny + Metronidazol
4. Klindamycyna

27

Ostre zapalenie oskrzeli najczęstsze patogeny

1. Wirusy
2. Mycoplasma pneumoniae
3. Streptococcus pneumoniae
4. Haemophilus influenzae
5. Chlamydia pneumoniae

28

Ostre zapalenie oskrzeli empiryczne leczenie

-> Terapia objawowa + 1 z:
1. Makrolidy
2. Tetracykliny
3. Amoksycylina + Klawulonian
4. Kotrimoksazol

29

Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli najczęstsze patogeny

1. Streptococcus pneumoniae
2. Haemophilus influenzae
3. Moraxella catarrhalis
4. Mycoplasma pneumoniae
5. Chlamydia pneumoniae

30

Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli empiryczne leczenie

-> zależy od historii pacjenta i prawdopodobieństwa zakażenia Pseudomonas aeruginosa
A) Gdy niewiele hospitalizacji na rok i niskie prawdopodobieństwo zakażenia
1. Amoksycylina + Klawulonian
2. Makrolidy
3. Tetracykliny
4. Cefalosporyna II lub III generacji

B) Więcej niż 4 hospitalizacje/ rok i wysokie prawdopodobieństwo zakażenia:
1. Fluorochinolony czasem z β-laktamem
2. Ceftazydym
3. Cefepim